ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿಮಿತ್ತ ಯೋಗಥಾನ್‌

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ‘ವಿಜಯವಾಣಿ’ ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನ ಆಚರಣೆ ಸಮಿತಿ ಶನಿವಾರ (ಜೂನ್‌ ೧೮) ಪುರಭವನದಿಂದ ವಿಧಾನಸೌಧ ತನಕ ಯೋ

ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು...
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು…
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು...
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು…
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು...
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು…
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು...
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು…
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು...
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು…
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು...
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು…
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು...
ಯೋಗಥಾನ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳು…

ಗಥಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಯೋಗ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳು…

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top