ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತ? ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕತೆ ಹರೋಹರ! ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಳಸಲ್ವಂತೆ! ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಬಳಸ್ತಾರೆ?

ಎಸ್ ಡಿಪಿಐ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತ?ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಕತೆ ಹರೋಹರ!ರಾಮ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಬಳಸಲ್ವಂತೆ!ಹಾಗಾದರೆ ಮತ್ತೇನು ಬಳಸ್ತಾರೆ?#vijaykarnataka#ganeshafestival#SDPI#Ramtemple

Posted by Hariprakash Konemane on Thursday, August 20, 2020

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top