ಆಧುನಿಕ ‘ವೇದವ್ಯಾಸ’ರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ

– ಶಂಕರಾನಂದ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ಋಷಿ ಚಿಂತನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತವೇ ಸರಿ. ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಕಾಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಗತಿ ‘ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿತ’. ವ್ಯಕ್ತಿ ಶರೀರ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕಾರದ ಸುಖಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಗಳೆಂಬ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳ ಪಾಲನೆಯ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಷ್ಟಿ ಹಿತಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪರಮ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಸೇರುವ ಸುಂದರ ಸಮನ್ವಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಋುಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ […]

Read More

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top