ಸ್ವಚ್ಛ ಬಸವನಗುಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ…

For_HPK_Sir (13)
ಸ್ವಚ್ಛ ಬಸವನಗುಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭ…
For_HPK_Sir (1)
ಸ್ವಚ್ಛ ಬಸವನಗುಡಿ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರ ಜತೆ ಕುಶಲೋಪರಿ

For_HPK_Sir (6) For_HPK_Sir (12)

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top