ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ…

ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ..
ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರಾದ ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಣ..
ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ..
ಉಭಯ ಕುಶಲೋಪರಿ..
ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ...
ಡಾ.ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಾಗ…
Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top