ನಿನ್ನೆ ನಿಧರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳೀಲೇಬೆಕು

ಟಿವಿಗಳ ಟಿಆರ್ ಪಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಬಟಾಬಯಲಾಯ್ತಾ?!

ಬಳ್ಳಾರಿ ಅದಿರು ಹಗರಣ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಿರು ಲೂಟಿಯನ್ನ ವಿಕ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ!

ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ

ಚರ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡೀತು ಮದ್ದು!

VK podcast

ನಿನ್ನೆ ನಿಧರಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಪಾಸ್ವಾನ್ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳೀಲೇಬೆಕುಟಿವಿಗಳ ಟಿಆರ್ ಪಿ ಗೋಲ್ ಮಾಲ್ ಬಟಾಬಯಲಾಯ್ತಾ?!ಬಳ್ಳಾರಿ ಅದಿರು ಹಗರಣ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಈಗ ಮಂಗಳೂರು ಭಾಗದ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅದಿರು ಲೂಟಿಯನ್ನ ವಿಕ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದೆ!ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರದ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಚರ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗೆ ಐಐಎಸ್ಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡೀತು ಮದ್ದು!#RamvilasPaswan#RedbauxiteMining#TVTRP#ISIS#SwamitvaScheme#SkinCancer

Posted by Hariprakash Konemane on Thursday, October 8, 2020
Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top