ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು! ಅನ್ ಲೈನ್ ವಂಚಕರಿದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರು..

ವಿದ್ಯಾಗಮವನ್ನು ಬೀದಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಅಂಗಳಕ್ಕೆಯಾವಾಗ ತರ್ತೀರಿ? ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ

ಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ,ದಂಡವನ್ನೂ ಹಾಕಿ.
ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಿ

ಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೂಪಿಸಿರುವ ತಂತ್ರ ಏನು?

ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು‌ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳೋ,ಜನಪರ ಶಾಸನಗಳೊ!

ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಕೊನೇದಾಗಿ ಕೊರೊನಾತಂಕದ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರಾ?

VK podcast

ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿವಿಮಾತು!ಅನ್ ಲೈನ್ ವಂಚಕರಿದ್ದಾರೆ ಹುಷಾರು..ವಿದ್ಯಾಗಮವನ್ನು ಬೀದಿಯಿಂದ ಶಾಲಾ ಅಂಗಳಕ್ಕೆಯಾವಾಗ ತರ್ತೀರಿ?ಜೀವಭಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಮಾಸ್ಕ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿ,ದಂಡವನ್ನೂ ಹಾಕಿ.ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೊಡಿಕೇಂದ್ರದ ಕೃಷಿ ಕಾಯಿದೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೂಪಿಸಿರುವ ತಂತ್ರ ಏನು?ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು‌ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳೋ,ಜನಪರ ಶಾಸನಗಳೊ!ಟ್ರಂಪ್ ಈಗ ಕೊನೇದಾಗಿ ಕೊರೊನಾತಂಕದ ಡ್ರಾಮಾಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರಾ?#AnlineFraud#Vidyagama#KarnatakaEduation#Ordinance's#Congress#PresidentTrump

Posted by Hariprakash Konemane on Friday, October 2, 2020
Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top