ಸಾರಿಗೆ ಸರಾಗ,ಆದರೆ ರೈತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕತೆ ಏನು?

ಗೋ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ ವಿಕ ಸರಣಿ ಇಂದಿನಿಂದ
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಕಿವಿಮಾತು
ರೊದ್ದಂ ನರಸಿಂಹ ಇನ್ನಿಲ್ಲ
ಮಮತಾ/ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಘರ್ಷ ಜೋರು
ಲವ್ ಜೆಹಾದ್ ಕಾಯಿದೆ ತಂದ ಪೇಚು..
                                                           

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top