ಕಂಕಣ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಕಂಟಕವಿಲ್ಲ

– ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಸ್ಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುತೂಹಲವಿರಲಿ – ಭಕ್ತಿ, ನೇಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಜತೆಗಿರಲಿ, ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಭಯಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ – ನಂಬಿಕೆ, ಆಚರಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶ- ಬೆಳಗ್ಗೆ- 10.6 ಗ್ರಹಣ ಮಧ್ಯ- ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.01 ಮೋಕ್ಷ ಕಾಲ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1.27 ಇಂದು ಘಟಿಸಲಿರುವ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಿಂದ ಅಷ್ಟೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಕೆಲವು ರಾಶಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಭಾವ ಇರಲಿದ್ದು, ಅಂತಹವರು ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇರುವುದು […]

Read More

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top