ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು..

ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ  ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು..
ಕೇರಳದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣಗಳು..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN0730

 

 

 

 

 

 

DSCN0731

 

 

 

 

 

 

DSCN0740

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top