ಅಮೆರಿಕ‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋತುಹೋಗ್ತಾರಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾ,ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ?

ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು,ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈಹಿಡಿಯೋರ್ಯಾರು?

ಇನ್ನೂ ಹಸು‌ ಸಾಕುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪರ್ಮೀಟ್ ಪಡೀಬೇಕು!!

ಜಾತಿಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸರಕಾರ‌ ಸಿದ್ಧವಂತೆ…

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?

 

VK PODCAST

ಅಮೆರಿಕ‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಸೋತುಹೋಗ್ತಾರಾ?ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಾ,ಕೆಟ್ಟದ್ದಾ?ಕೊರೊನಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು,ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೈಹಿಡಿಯೋರ್ಯಾರು?ಇನ್ನೂ ಹಸು‌ ಸಾಕುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪರ್ಮೀಟ್ ಪಡೀಬೇಕು!!ಜಾತಿಸಮೀಕ್ಷೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸರಕಾರ‌ ಸಿದ್ಧವಂತೆ…ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು?#USA#DonaldTrump#JoeBiden#Coronalagy#FallingWalls#HealthInsurence

Posted by Hariprakash Konemane on Sunday, October 18, 2020
Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top