ದಮನಿಸಲಾಗದ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್

– ಡ್ಯಾನಿ ಪಿರೇರಾ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ದು 1883ರ ಮೇ 28ರಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಗೂರಿನಲ್ಲಿ. ತಂದೆ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್, ತಾಯಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ. ಮೂವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮರೇ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್. ಅಣ್ಣ ಗಣೇಶ ಸಾವರ್ಕರ್ ತಮ್ಮ ವಿನಾಯಕರ ‘ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ’ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳ ಅಂಡಮಾನ್ ಜೈಲಿನ ಕರಿನೀರ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದವರು. ಇಡೀ ಬದುಕು ರಾಷ್ಟ್ರಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹವಿಸ್ಸಾಗಿ ಉರಿಸಿದ […]

Read More

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top