ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಪ್ರಸಂಗಗಳು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಾಂಶು ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರ `ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಪ್ರಸಂಗಗಳು' ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ...
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಾಂಶು ಶಾಲೆಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ವಿದ್ವಾಂಸ ಡಾ.ಕೆ.ಎಸ್‌.ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರ `ಶ್ರೀರಾಮಾಯಣದ ಮಹಾಪ್ರಸಂಗಗಳು’ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ…

Sudhee_05_Himanshu_School_Narayanacharya (13) Sudhee_05_Himanshu_School_Narayanacharya (14)

Hariprakash Konemane
Hariprakash Konemane

ARCHIVES

SUBSCRIBE

Get latest updates on your inbox, subscribe to my newsletter


 

Back To Top